Quantcast
Channel: A30
Browsing latest articles
Browse All 60 View Live

Roman Mrázek šedesátníkem

31 1982 A30 [7]-9 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View ArticleJeště k teorii znaku

31 1982 A30 [15]-19 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Die Hauptlendenzen der indoeuropäischen Lautentwicklung

31 1982 A30 [21]-31 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Soupis prací Romana Mrázka : (do roku 1980)

31 1982 A30 10-14 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Form and function in language learning

31 1982 A30 [41]-54 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article


Ruskocírkevněslovanské Щ

31 1982 A30 [55]-60 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Je význam slov máma, táta, bába apod. přirozeně dán?

31 1982 A30 [33]-39 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu 1. a 2. osoby v staroslověnštině

31 1982 A30 [61]-68 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article


Postavení přívlastku v staroslověnských památkách biblických

31 1982 A30 [69]-81 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article


O procedurální gramatice : (pro češtinu)

31 1982 A30 [103]-122 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

К консонантическим сочетаниям с плавными согласными в финалях русской...

31 1982 A30 [91]-97 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Семантический анализ конструкций со словами možná, asi, snad и их русскими...

31 1982 A30 [83]-89 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v...

31 1982 A30 [99]-102 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article


Vývoj deverbálních substantiv s konkrétním významem v češtině

31 1982 A30 [131]-142 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Má čeština konjunktiv?

31 1982 A30 [123]-130 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article


Zanikající složky nářeční slovní zásoby

31 1982 A30 [143]-148 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii

31 1982 A30 [149]-154 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article


Jak klasifikovat bulharská nářečí?

31 1982 A30 [155]-167 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

[Тихонов, Александр Николаевич. Школьный словообразовательный словарь...

31 1982 A30 171-172 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

[Цыганенко, Галина Павловна. Состав слова и словообразование в русском языке]

31 1982 A30 172-174 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article

[Ардентов, Б.Н. Фонология совремменого русского литературного языка]

31 1982 A30 [169]-170 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article


[Hosák, Ladislav; Šrámek, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II, M-Ž]

31 1982 A30 176-177 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article


[Ohnheiser, Ingeborg. Wortbildung und Synonymie: Untersuchungen zur nominalen...

31 1982 A30 174-176 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

View Article
Browsing latest articles
Browse All 60 View Live
Latest Images

Yes

Yes

Ombre hair | via Tumblr

Ombre hair | via Tumblr